Политики на сайта

Политики на сайта

Поверителност:


Интернет сайт с адрес: www.vista.bg се притежава и управлява от Виста Стор ЕООД със седалище гр. Стара Загора, ул. Свети Княз Борис 37. С достъпването на интернет сайта www.vista.bg и неговото ползване посетителят на интернет сайта VISTA.BG заявява, че е запознат с настоящите Политики на сайта. Виста Стор ЕООД обработва и съхранява личните Ви данни съгласно изискванията на ЗЗЛД (Закон за защита на личните данни).

Съдържание на сайта:


Въпреки, че Виста Стор ЕООД полага всички разумни усилия за гарантиране и обезпечаване коректността на информацията, публикувана на интернет сайта www.vista.bg, както и нейната точност, Виста Стор ЕООД не гарантира, и не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, публикувана на този интернет сайт в нейната цялост или по отношение на отделни нейни части.

Промени в политиките:


Виста Стор ЕООД си запазва правото да актуализира настоящите Политики по всяко време без допълнително уведомление на своите потребители, когато това се налага от бизнес съображения, поради което приканва потребителя на www.vista.bg при всяко негово посещение на интернет сайта да посещава отново тази страница и да се запознава с валидната към момента информация относно Политиките на сайта.

Поръчки и доставка:


• Отказ от поръчка: Всеки клиент има право да се откаже от изпълнение на неговата поръчка в случай, че тя не е изпълнена. В противен случай, клиентът дължи цената на доставката в двете посоки.
• Връщане на стока: Всеки клиент има правото да върне закупената стока в 3 дневен срок, считано от датата на получаване на стоката без да е задължен да предоставя информация относно причината за връщане на стоката. Клиентът е длъжен да предостави стоката в първоначалния й приемен вид, без видими следи от употреба и нарушена цялост на опаковката. Клиентът е длъжен да покрие транспортните разходи по връщане на стоката.

Shopping Cart